Media /
ศาลาแจ่มปี 1930 ผ่านเอกสารของฝรั่งเศส
ศาลาแจ่มปี 2018: สถาปัตยกรรมยังคงอยู่สมบูรณ์
ศาลาแจ่มตั้งอยู่ในแขวงถุยเฟือง เขตบั๊กตื่อเลียม กรุงฮานอยตั้งอยู่ใกล้กับทำนบป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำแดง และตามหลักฮวงจุ้ย ด้านหน้าหันไปทางแม่น้ำและด้านหลังคือภูเขา
เสาประตูทั้ง 4 ต้นทำให้ศาลานี้ดูสง่างามและยิ่งใหญ่มาก
พิธีสรงน้ำพระ ณ ศาลาแจ่ม เมื่อปี 2018
เฟืองด่งและเตี๊ยวเฟืองดิ่งในศาลาแจ่มสร้างความกลมกลืนและความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ศาลาแห่งนี้
ป้ายคำขวัญในศาลาแจ่ม
ห้องจัดพิธีบูชา
บทกลอนที่ถูกแกะสลักในศาลาแจ่ม
อิฐเก่าที่มีมาตั้งแต่ปี 1916 ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างสมบูรณ์บนผนังศาลา
เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณถึงเทพ แจ่ม ช่างไม้ ซึ่งเป็นคุณตาของผู้ที่กำลังดูแลศาลาในปัจจุบันได้ใช้เวลา 3 ปี เพื่อซื้อไม้ แกะสลักหิ้งบูชาเพื่อมอบให้แก่ศาลา
จนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า นี่คือหนึ่งในหิ้งบูชาของศาลาที่สวยงามที่สุด ซึ่งทำขึ้นในสมัยราชวงศ์เหงียน
เทศกาลศาลา แจ่ม จัดขึ้นมระหว่างวันที่ 14-16 เดือนห้าตามจันทรคติของทุกปี ซึ่งเป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ

แจ่ม-ศาลาที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่สุดของพระราชวังทังลอง

(VOVWORLD) - ศาลาแจ่มเป็นสิ่งปลูกสร้างที่คงอยู่ผ่านวัฒนธรรมหลายยุคและมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋าและขงจื๊อ ปัจจุบัน วิหารได้กลายเป็นศาลา ซึ่งชาวบ้านบอกต่อๆกันมาว่า ศาลาแจ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ 16

Nguyễn Học