Media /
เมื่อเดือนมิถินายนปี 2018 Sun World Ba Na Hills ดานังได้เปิดใช้สะพานทองและได้กลายเป็นไฮไลต์ที่ได้รับการจับตาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศให้หลั่งไหลพากันมาสัมผัส
สะพานทองตั้งอยู่ในสวน เทียนทายของแหล่งท่องเที่ยว Ba Na Hills และตั้งอยู่บนความสูง 1,414 เมตรเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเล มีการเชื่อมต่อกับสถานีรถรางไฟฟ้า Marseille และ Bordeaux เพื่อขนส่งนักท่องเที่ยวจากบริเวณเชิงเขาหรือหมู่บ้านฝรั่งเศสไปเยือนสวนดอกไม้
นี่คือสะพานที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในโลก ด้วยรูปทรงที่เป็นมือยักษ์ของเทพแห่งขุนเขา พื้นสะพานสูง 23.8 เมตรนับจากพื้นดิน มีความกว้าง 12.8 เมตรและเส้นผ่าศูนย์กลางของนิ้วมือคือ 2 เมตร
ตรงข้ามกับภาพลักษณ์ของฝ่ามือที่เก่าแก่คือ “แนวระเบียงสะพานที่เปรียบเสมือนสายผ้าไหม”สีทองที่มีความยาวเกือบ 150 เมตร โดยมี 8 ช่วง และช่วงที่ยาวที่สุดคือ 21.2 เมตร
เดินทอดน่องบนสาพานทอง นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามได้อย่างเต็มอิ่มบนยอดบ่าหน่า
จากมุมสูงของสะพานทอง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นความงามของนครดานัง
สะพานทองเป็นเวทีหลักเพื่อแสดงการเดินแฟชั่น “A walk to the sky” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมปี 2018
ทุกปี เขตท่องเที่ยว Sun World Ba Na Hills ดานัง ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำในโลก

โก่วหว่างหรือสะพานทอง-ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจแห่งใหม่บนยอด Ba Na Hills

(VOVWORLD) - นิตยสาร Archdaily ประเมินว่า “นี่คือสะพานที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมของเวียดนาม” ส่วน รอยเตอร์ บีบีซีและซีเอ็นเอ็นลงข่าวว่า สะพานทองคือไฮไลต์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

Mỹ Trà/VOV5