Media /
ภาพถ่ายอาเซียน 13 (Omar Ali Saifuddien Mosque2) ผู้ถ่าย: Haji Jumat Bin Haji Taha - ประเทศบรูไน
นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ผู้ถ่าย: Phat Dara - ประเทศกัมพูชา
แข่งวัว ผู้ถ่าย: John Hantoro Pudjoko - ประเทศอินโดนีเซีย
พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ผู้ถ่าย: Ikham Khamlasee - ประเทศลาว
เรารักประเทศมาเลเซีย ผู้ถ่าย Tan Ee Long - ประเทศมาเลเซีย
พระธาตุไจทีโย ผู้ถ่าย Than Htay - ประเทศเมียนมาร์
เทศกาล Dinagyang ผู้ถ่าย: Raniel Jose Madrazo Castañeda - ประเทศฟิลิปปินส์
อ่าว Marina ประเทศสิงคโปร์ ผู้ถ่าย: Ho Hon Yew- ประเทศสิงคโปร์
ลอยกระทง ผู้ถ่าย: Wannapong Surarochprajak ประเทศไทย
หุบเขาบั๊กซอน ผู้ถ่ายหวูกิมทวา - ประเทศเวียดนาม

10 ภาพถ่ายคว้ารางวัลอาเซียน

(VOVWORLD) -นี่เป็นภาพของผู้แทน10 ประเทศเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย "ประเทศและคนอาเซียน" ที่กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเป็นผู้จัดเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน 8 สิงหาคม