Media /
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามเจืองมิงห์ต๊วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวโห่งลาน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนาม เอกอัครราชทูตอินเดีย บรรดาเอกอัครราชทูตอาเซียนและตัวแทนสื่อฮานอยเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อและประชาสัมพันธ์เวียดนาม เจืองมิงห์ต๊วนกล่าวปราศรัยในพิธี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมมอบสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมวัฒนธรรมสังคมให้หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนาม
ผู้แทนไปชมการจัดแสดงในงาน
ประวัติศาสตร์การคงอยู่และพัฒนาของอาเซียน
ภาพถ่ายของสื่ออาเซียนเป็นภาพที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการประกวดในระดับภูมิภาค
ภาพถ่าย “ป่าชายเลนที่ถูกทำลายในริมฝั่งทะเลก่าเมา” ของคุณหวิ่งเลิมได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเมื่อปี 2013
ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด “ชาติพันธุ์ต่างๆในประชาคมอาเซียน”
พิธีเชิญธงอาเซียนของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเวียดนาม
ชุดสะสมแสตมป์ต่างๆของอาเซียน
แสตมป์ฉลองครบรอบ 40 ปีการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน
แสตมป์เกี่ยวกับประเทศและคนเวียดนาม
ผู้แทนชมโต๊ะที่จัดแสดงแสตมป์ฉลองครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานไปรษณีย์เวียดนาม
โอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนามยังแนะนำเขตวางแสดงสิ่งของวัตถุทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบรรดาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำเวียดนาม M. Zamruni Khalid (ขวา) ชมคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมความเลื่อมใสของบรรดาประเทศอิสลาม
เอกอัครราชทูตทุกท่านรวมถ่ายรูปในโซนที่จัดแสดงภาพที่วาดบนกระจก

ASEAN Festival 2017

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 13 กรกฎาคม ณ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนามในกรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีเปิด ASEAN Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนและแผนปฏิบัติงานปี 2017 ของคณะกรรมการชี้นำการประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยช่วยให้ผู้ชมมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความงามของประเทศ คนและวัฒนธรรมของบรรดาประเทศอาเซียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ASEAN Festival จะจัดไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมปี 2017

Huong Tra - VOV5