คนสุดท้ายในตระกูล ลาย ครอบครัวที่มีเกียรติประวัติในการทำกระดาษ “ซั๊ก” เพื่อเขียนพระบรมราชโองการของกษัตริย์ในอดีต

คนสุดท้ายในตระกูล ลาย ครอบครัวที่มีเกียรติประวัติในการทำกระดาษ “ซั๊ก” เพื่อเขียนพระบรมราชโองการของกษัตริย์ในอดีต

(VOVWORLD) -นายลายฟู้แถก ที่หมู่บ้านจูงญา แขวงเหงียโด เขตเกิ่วเสิย กรุงฮานอย เป็นคนเดียวของตระกูลลายที่ยังคงรักษาเคล็ดลับการทำกระดาษ "ซั๊ก...