การประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครดานังครั้งที่ 11

การประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครดานังครั้งที่ 11

(VOVWORLD) - วันที่ 10 พฤษภาคม ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครดานังครั้งที่ 11 วาระปี 2019-2024 โดยมีตัวแทนองค์กรสังคมและประชาชนทุกชั้นชนรวม...