การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเขตชนกลุ่มน้อย

การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเขตชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - เวียดนามมี 54 ชนเผ่า โดยชนเผ่ากิงห์ และชนเผ่าฮวาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุด แม้จะมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน แต่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนั้น...