การเจรจา “การเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์

การเจรจา “การเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการเจรจา “ความร่วมมือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร” ระหว่างกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกับกระทรวงการเกษตรเนเธอร์แลนด์