นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกส่งจดหมายเรียกร้องให้ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกส่งจดหมายเรียกร้องให้ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ส่งจดหมายเรียกร้องให้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศเวียดนามที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย พัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้