ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในกลุ่มสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าบรรลุกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในกลุ่มสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าบรรลุกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVWORLD) - ทบวงป่าไม้ของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ในเดือนมีนาคมปี 2019 บรรลุ 922 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่าการส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2019 บรรลุ 2...