ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามกับการปฏิบัติเป้าหมายอันสูงส่งในการช่วยฟื้นฟูประเทศกัมพูชา

ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามกับการปฏิบัติเป้าหมายอันสูงส่งในการช่วยฟื้นฟูประเทศกัมพูชา

(VOVWORLD) - เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ดาวทองให้แก่คณะผู้เชี่ยวชาญเวียดนามที่ได้รับหน้าที่ไปช่วยเหลือการปฏิวัติกัมพูชาในช่วงปี 1979-1989 ซึ่งเป็นรางวัลอันสูงส่งของพรรคและรัฐเวียดนามเพื่อรับทราบส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่และผลงานที่ยอดเยี่ยมของผู้เชี่ยวชาญเวียดนามต่อประเทศและประชาชนกัมพูชา ซึ่งการช่วยเหลือด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และความมีมโนธรรมของผู้เชี่ยวชาญเวียดนามได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนกัมพูชาหลุดพ้นจากปัญหาความอดอยากและโรคระบาด