รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ลงพื้นที่นครไฮฟอง

รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ลงพื้นที่นครไฮฟอง

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 25 มกราคม นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นครไฮฟอง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศเพื่อมีส่วนร่วมปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอต่อกรมการเมืองเกี่ยวกับ “แนวทางการปรับปรุงกลไก...