หน่วยงานการเกษตรเวียดนามธำรงการขยายตัว

หน่วยงานการเกษตรเวียดนามธำรงการขยายตัว

(VOVWORLD) - ตามรายงานของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท โครงสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ส่งออกมีการเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีความได้เปรียบและตลาด เช่นสัตว์น้ำ ผัก ดอกไม้ ผลไม้ ต้นไม้อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำใน...