“หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน-เวียดนามพร้อมมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความพยายามของนานาชาติเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนาและความก้าวหน้า”

“หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน-เวียดนามพร้อมมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความพยายามของนานาชาติเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนาและความก้าวหน้า”

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ในกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 73 เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก...