อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - มรดกวัฒนธรรมเวียดนามคือสมบัติอันล้ำค่าของชุมชน 54 ชนเผ่าเวียดนาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ในตลอดหลายพันปีแห่งการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาประเทศ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการคงอยู่ การเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าคลังมรดกวัฒนธรรมก็เป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและมีเอกลักษณ์ของชาติ