เปิดนิทรรศการ “เส้นทางวสันต์ฤดู”

เปิดนิทรรศการ “เส้นทางวสันต์ฤดู”

(VOVWORLD) -พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามได้จัดงานนิทรรศการ “เส้นทางวสันต์ฤดู” โดยแนะนำผลงานกว่า 40 ผลงานที่คัดเลือกจากชุดสะสมต่างๆของพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนาม