โครงการเครื่องหมายการค้าแห่งชาติ เชื่อมโยงเครื่องหมายการค้ากับการดึงดูดการลงทุน

โครงการเครื่องหมายการค้าแห่งชาติ เชื่อมโยงเครื่องหมายการค้ากับการดึงดูดการลงทุน

(VOVWORLD) - ในกรอบกิจกรรมของสัปดาห์เครื่องหมายการค้าแห่งชาติปี 2019 วันที่ 17 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดฟอรั่มเครื่องหมายการค้าเวียดนามในหัวข้อ...