Hiệu Constant: Niềm vui với nghiệp viết

Hiệu Constant: Niềm vui với nghiệp viết

(VOV5) - Trong số gần 900 tác phẩm tham dự giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 3, 2016, có một trường hợp khá đặc biệt: Đó là một nữ tác giả...