Trang phục của người Giẻ Triêng

Trang phục của người Giẻ Triêng

(VOV5) - Giẻ Triêng là tộc người có một nền văn hóa dân gian khá đặc sắc và bảo lưu được nhiều yếu tố văn hóa truyền thống của cư dân khu vực Bắc...
Dân ca của người H’re

Dân ca của người H’re

(VOV5) - Trong các sinh hoạt văn hóa thường ngày, người H’re có thể hát dân ca ở mọi nơi, mọi lúc, sau ngày nghỉ lao động hay trong các cuộc...
Phong tục tín ngưỡng của người H’re

Phong tục tín ngưỡng của người H’re

(VOV5) - Trong cộng đồng các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên người Hrê có truyền thống làm lúa nước, nên các sinh hoạt tín ngưỡng đều gắn vào chu kỳ vòng đời của cây...
Bản sắc văn hóa của người H’re

Bản sắc văn hóa của người H’re

(VOV5) - Văn hóa truyền thống của dân tộc H’rê vừa mang bản sắc riêng, nhưng cũng chứa đựng nhiều nét đặc trưng, giá trị của văn hóa của các dân tộc...