Chính phủ họp thường kỳ tháng 3

Chính phủ họp thường kỳ tháng 3

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và...

Thông cáo của Bộ Ngoại giao

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong sẽ chủ trì lễ tổng kết hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ...