Bình minh nước Nga trong lòng Hà Nội

Bình minh nước Nga trong lòng Hà Nội

(VOV5) - Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện lịch sử của nhân loại, đánh dấu sự ra đời chính thức của chủ nghĩa xã hội trên bản đồ thế giới, tạo cơ hội cho các dân tộc...
Những giai điệu Việt - Nga

Những giai điệu Việt - Nga

(VOV5) - Những giai điệu Việt - Nga là tình cảm của Việt Nam đối với cuộc cách mạng đã lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới