Đưa võ Việt Vovinam vươn tầm quốc tế

Đưa võ Việt Vovinam vươn tầm quốc tế

(VOV5) - Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của Vovinam Việt Nam khi kiện toàn bộ máy tổ chức để có những định hướng chiến lược trong việc phát...