Tuần lễ phim ASEAN tại Ottawa

Tuần lễ phim ASEAN tại Ottawa

(VOV5) - Bộ phim của Việt Nam “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một trong 7 bộ phim tiêu biểu của các nước ASEAN được trình chiếu tại tuần lễ...
Triển lãm “Thu gặp gỡ”

Triển lãm “Thu gặp gỡ”

(VOV5) - Các họa sĩ đã sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật mô tả vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên, với những góc nhìn, nét riêng độc đáo