Bế mạc sự kiện Ngôi làng ASEAN 2017

Bế mạc sự kiện Ngôi làng ASEAN 2017

(VOV5) - Nhiều chương trình được tổ chức ở sự kiện Ngôi làng ASEAN 2017, trong đó đáng chú ý là biểu diễn văn nghệ, văn hóa truyền thống, trò chơi...