APEC 2017: Tiếp tục các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị SOM 2

(VOV5) - Phát triển nguồn nhân lực, vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình hội nhập kinh tế được thảo luận tại các hội nghị này.
 APEC 2017: Tiếp tục các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị SOM 2 - ảnh 1
Phiên họp Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế sáng 10/5 

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) APEC và các cuộc họp liên quan, ngày 10/5, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra các cuộc họp về khai khoáng, người khuyết tật, chính sách về phụ nữ và kinh tế, đồng thời bắt đầu cuộc họp của Nhóm Đối thoại về công nghiệp ô tô. 

 

 APEC 2017: Tiếp tục các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị SOM 2 - ảnh 2 
Các đại biểu chụp ảnh chung

Các cuộc họp do các Bộ, ngành của Việt Nam chủ trì như Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực và Nhóm Bạn về người khuyết tật. Bộ Lao động thương binh và xã hội chủ trì Hội nghị Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và phát triển. Các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình hội nhập kinh tế. Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan là đợt hội nghị lớn thứ hai của Năm APEC 2017 nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác then chốt của APEC và các ưu tiên được thông qua tại Hội nghị SOM 1; đồng thời thống nhất hướng xây dựng các văn kiện trình Lãnh đạo cấp cao tháng 11/2017 và các Hội nghị Bộ trưởng năm 2017 thông qua.

Phản hồi

Các tin/bài khác