Tiếp tục Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM3) và các hoạt động liên quan

(VOV5) -  Ngày 23/08, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan tiếp tục với các hoạt động của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Ủy ban Kinh tế (EC).

Nhóm chỉ đạo về Thương mại điện tử (ECSG), Nhóm về Dịch vụ (GOS), Tiểu ban về Tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Nhóm chuyên gia về Quyền sở hữu trí tuệ (IPEG), Nhóm công tác về Di chuyển doanh nhân (BMG), Nhóm đối thoại về Hóa chất (CD) và Liên minh APEC về Kết nối chuỗi cung ứng (A2C2) tổ chức một loạt hội nghị khác.

Hai Hội thảo do Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) tổ chức về áp dụng các chuẩn dữ liệu toàn cầu (GDS) đối với các chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn quảng cáo, đã thảo luận sâu các nội dung và đề xuất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hài hòa hóa chính sách ở khu vực trong các lĩnh vực liên quan.

Tại Hội thảo về việc xây dựng Bộ nguyên tắc không ràng buộc đối với các quy định trong nước của ngành dịch vụ của Nhóm về dịch vụ (GOS), các đại biểu đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, trong đó có việc minh bạch hóa ngành dịch vụ; hàng hoá và dịch vụ môi trường; tăng trưởng xanh; và các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ mới. Ngoài ra, các đại biểu đã nêu bật những đóng góp của mình nhằm hiện thực hóa các ưu tiên của APEC 2017.

Trong khuôn khổ Nhóm đối thoại về Hóa chất (CD) đã diễn ra Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý hóa chất. Các vấn đề như các ưu tiên và thách thức đối với ngành công nghiệp hóa chất, việc cập nhật các quy định về quản lý hóa chất ở các nền kinh tế thành viên đã được các đại biểu đưa ra thảo luận sôi nổi.

Liên minh APEC về kết nối chuỗi cung ứng (A2C2) đã tiến hành cuộc họp lần thứ 7. Nội dung chính của cuộc họp là cập nhật tình hình triển khai các dự án nâng cao năng lực chuỗi cung ứng APEC và việc thực hiện Kế hoạch hành động kết nối chuỗi cung ứng 2 (SCFAP II). Đại diện các doanh nghiệp tư nhân cũng trình bày ví dụ về một số điểm nghẽn được nêu tại SCFAP II và đề xuất các biện pháp giúp chính phủ và các đối tác xử lý các vấn đề này.

Cũng trong ngày hôm nay, Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG) tiếp tục ngày làm việc thứ hai với Hội thảo về cơ hội và thách thức nhằm thương mại hóa giống cây trồng mới cho các nền kinh tế đang phát triển và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác