Các địa phương công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

(VOV5) -  Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang, tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (6 đại biểu), đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (59 đại biểu) và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (252 đại biểu).


Tỉnh Điện Biên vừa công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội đạt tỉ lệ 99,90%. Trong 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Điện Biên có 6 người được bầu. Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Điện Biên đạt tỉ lệ 99,90% cử tri đi bầu. Riêng với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong 86 người ứng cử, có 51 người trúng cử, đủ số đại biểu được ấn định.


Các địa phương công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp - ảnh 1
Người dân tộc tỉnh Điện Biên trên trên đường tới xem thông báo kết quả bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang ngày 30/5 ký quyết định công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Tiền Giang bầu đủ số đại biểu được ấn định là 8 đại biểu. Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, cử tri bầu đủ 64 đại biểu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang, tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (6 đại biểu), đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (59 đại biểu) và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (252 đại biểu). Có 6 đơn vị phải tiến hành bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân xã vì bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác