Các địa phương tổ chức hiệp thương lần thứ 3

(VOV5) -  Ngày 14/4, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Các địa phương tổ chức hiệp thương lần thứ 3  - ảnh 1

Hội nghị giới thiệu ứng cử viên đại biểu quốc hội tại thành phố Hà Nội

Tại tỉnh Phú Yên, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội gồm 8 người đang công tác và cư trú tại địa phương; trong đó có 3 nữ, 3 người trẻ tuổi và 1 người dân tộc thiểu số… Danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kì 2016-2021 gồm 84 người, trong đó có 32 người là nữ, 35 người trẻ tuổi, 8 người ngoài Đảng, 5 người dân tộc thiểu số và 2 người theo tôn giáo.

Tỉnh Cà Mau có 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 9 đại biểu là nữ, 4 đại biểu là người ngoài Đảng, 5 đại biểu dân tộc và có 10 đại biểu có độ tuổi dưới 40. Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021 là 117 người.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận, biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV do các cơ quan, đơn vị ở địa phương giới thiệu; trong đó nữ chiếm 62,5%, người dân tộc thiểu số 25%, trẻ tuổi 37,5%. Danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 84 người, với cơ cấu nữ đạt 40,5%, dân tộc thiểu số 3,6%, trẻ tuổi 27,4%, ngoài Đảng 15,5%.

Tỉnh Tây Ninh thống nhất chốt danh sách 8 đại biểu đủ tiêu chuẩn được giới thiệu chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ngoài ra, còn có 2 đại biểu của Trung ương được giới thiệu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Tây Ninh. Toàn tỉnh có 87 đại biểu đủ tiêu chuẩn được giới thiệu chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Lai Châu, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thống nhất danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh gồm 8 người. Ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 84 người.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác