Triển lãm ảnh "Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV"

(VOV5) - Sáng 26/4, Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021".


Triển lãm ảnh


Triển lãm trưng bày trên 120 hình ảnh về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội toàn quốc, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, những thành tựu phát triển đất nước nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng, đặc biệt là công tác xây dựng chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước từ năm 1945 đến nay. Các tác phẩm ảnh có giá trị thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Quốc hội và HĐND các cấp, cũng như động viên mọi người dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác