WEF ASEAN 2018 và dấu ấn Việt Nam

WEF ASEAN 2018 và dấu ấn Việt Nam

(VOV5) -Năm APEC 2017 đến WEF-ASEAN 2018, Việt Nam đã thực sự trở thành một điểm đến an toàn, tin cậy với năng lực tổ chức các sự kiện...