Chăm lo công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(VOV5) -Công tác cán bộ theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Cán bộ là gốc của mọi công việc và đào tạo bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vừa ra Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, với đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Dư luận đánh giá cao Nghị quyết mang tính kế thừa và tiếp thu cao độ những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ này.

Chăm lo công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh - ảnh 1Chăm lo công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu TTXVN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đặc biệt chăm lo đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Người khẳng định “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người nhấn mạnh từng khâu, từ đào tạo đến sử dụng, luân chuyển, thử thách và bố trí cán bộ cho phù hợp với từng công việc và phát huy được năng lực, sở trường của từng cán bộ. Nhờ vậy, ở mỗi giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều phát huy được năng lực của mọi cán bộ và ai cũng thấy mình có thể đóng góp cho xã hội.

Chú trọng đào tạo cán bộ

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong các văn kiện của Đảng về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản mới đây đã kế thừa và tiếp thu những tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ:"Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Đảng cầm quyền nhưng người đảng viên không được xa rời mục tiêu, lý tưởng của mình. Khi Đảng chưa cầm quyền, trong chiến tranh cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc gian khổ như thế nhưng người đảng viên luôn luôn thể hiện vai trò tiên phong của mình. Bởi vì, ở họ lý tưởng rất rõ, rất trong sáng, hy sinh tất cả vì sự nghiệp độc lập tự do dân tộc. Chính vì thế Đảng đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giành thắng lợi như vậy".

Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 vừa qua, nhiều tiêu chuẩn của cán bộ đã được Trung ương chỉ rõ. Đó là: Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược,  phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Đảng phải coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chính tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đã định hướng lớn cho công tác cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Chưa khi nào phương hướng về nhân sự cấp chiến lược lại được quy định rõ ràng và thẳng thắn như lần này. Đây chính là sự đúc kết của Đảng và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ vào thực tiễn: "Học Hồ Chí Minh về công tác cán bộ có nghĩa là chúng ta làm tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng hiện nay, các hướng dẫn, quy định, về tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Từ đào tạo, quy hoạch, đào tạo,đánh giá, cân nhắc, phát huy vai trò nhân dân trong kiểm tra giám sát cán bộ, để kiểm soát quyền lực trong Đảng. Thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng về công tác cán bộ cũng tức là quán triệt tinh thần Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh thì tiếp tục nghiên cứu thêm để hiểu sâu sắc hơn đường lối của Đảng". Tiến sĩ Tuấn nói,

Nhìn từ hội nghị Trung ương 7, Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng: Giải pháp cốt lõi là từng cán bộ đảng viên, lãnh đạo phải tự rèn luyện phấn đấu, có sức đề kháng vượt lên chính mình khỏi cám dỗ của đồng tiền, cám dỗ từ mặt trái của xã hội. Còn người lãnh đạo mà không vượt lên được chính mình, không tự rèn luyện, không vượt lên khỏi những cám dỗ của đồng tiền, của địa vị, của những lợi ích nhóm chi phối thì không xứng đáng là người lãnh đạo cấp chiến lược, dù anh không phải là người địa phương ở đó”.

Công tác cán bộ theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Cán bộ là gốc của mọi công việc và đào tạo bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, thời gian qua, Đảng cộng sản Việt Nam đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Với các tiêu chuẩn cán bộ đã được Trung ương chỉ rõ tại Hội nghị Trung ương 7, nhân dân kỳ vọng sắp tới Đảng sẽ thực hiện quyết liệt trong thực tiễn để có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác