Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM gắn với việc xây dựng Đảng

(VOV5) - Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vừa tổ chức hai hội nghị giao ban triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Miền Trung Việt Nam. Các hội nghị tương tự sẽ được tổ chức trong tuần này tại khu vực phía Nam và đồng bằng Sông Cửu Long để thực hiện chủ trương gắn cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM với việc xây dựng Đảng hiện nay.

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM gắn với việc xây dựng Đảng  - ảnh 1

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng cộng sản VN phát động tại lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng cộng sản VN (3-2- 2007) đến nay đang ở trong giai đoạn thứ hai. Mục tiêu của giai đoạn này là phấn đấu tạo ra sự thống nhất nhận thức cao trong toàn Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc học tập phải trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong giai đoạn này, cuộc vận động hướng tới việc xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh và đề cao trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức TW Đảng cộng sản VN, nêu rõ mục tiêu trong giai đoạn 2 của cuộc vận động: “Cần tập trung triển khai có hiệu quả cuộc vận động trong Đảng, từ đó có tác động đến xã hội, kết hợp giữa xây dựng và phòng chống, kết hợp đẩy mạnh cuộc vận động tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương, bắt đầu từ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, từ trong Đảng ra ngoài xã hội với việc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước”.


Theo đánh giá mới nhất từ các cuộc giao ban thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành trong cả nước đã triển khai thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nghiêm túc, đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 đã gắn với việc nghiên cứu, học tập  và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI mới đây về xây dựng Đảng. Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, cho biết: “Trong quá trình triển khai chỉ thị 03, một trong những thước đo bằng những phong trào hành động cụ thể là phải đưa nhiệm vụ chính trị đi vào những thành công, thành quả cụ thể. Cho nên tại Thừa Thiên Huế có nhiều mô hình, nhiều xã, nhiều cựu chiến binh của nhiều địa phương có những nhân tố mới, những điển hình mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Tại các cuộc giao ban việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những ngày này, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp uỷ Đảng tiếp tục nhận thức sâu sắc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đồng thời có cách làm sáng tạo, xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện.Cuộc vận động, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong cả nước. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được coi là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại Đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Ông Đinh Thế Huynh nêu rõ: “Tập trung chỉ đạo, đưa việc làm theo tấm gương đạo đức HCM thành công việc quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đảng, của các cơ quan, đơn vị, cũng như của từng cán bộ, đảng viên cũng như của nhân dân, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Ông Đinh Thế Huynh cũng nhấn mạnh tính chất quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung đúng mức, hết sức, hết lòng cho công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai để việc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, để tạo bước chuyển căn bản, cuộc vận động này cần bắt đầu từ trên xuống dưới, từ trách nhiệm của người đứng đầu - lãnh đạo chủ chốt các cấp - thực sự gương mẫu, tự giác có hành động thiết thực, cụ thể tới mỗi cán bộ, đảng viên… và gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, để tạo bước chuyển biến căn bản trong Đảng và toàn xã hội trong thực hiện cuộc vận động này./.

Phản hồi

Các tin/bài khác