Khuyến khích người dân sáng tạo khoa học công nghệ

(VOV5) -  Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cũng như việc nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ của người dân. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp các nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 12/5 tại Hà Nội.


 Khuyến khích người dân sáng tạo khoa học công nghệ - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các nhà sáng chế không chuyên tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN


Cuộc gặp giữa người đứng đầu chính phủ Việt Nam với 63 nhà sáng chế tiêu biểu năm 2015, nằm trong chuỗi các sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Cuộc gặp cho thấy sự tôn vinh trí tuệ và năng lực sáng tạo, khuyến khích và cổ vũ niềm đam mê lao động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với khoa học công nghệ nói chung, cũng như hoạt động sáng tạo của nhân dân nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Coi trọng phát triển, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ

Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay luôn đặc biệt quan tâm, coi trọng phát triển, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là phát huy sự năng động, sáng tạo, sáng chế trong nhân dân. Trên thực tế, Đảng và Nhà nước đã tập trung phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực tạo nền tảng cơ bản để phát huy sự sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ của người dân; đi liền với đó là quan tâm, khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát huy tiềm năng, sức mạnh sáng tạo vô tận của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của lực lượng các nhà sáng chế không chuyên trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, trong những năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các tầng lớp nhân dân. Bộ cũng phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ các nhà sáng chế không chuyên, từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu chế tạo, đến hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm và thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết: “Năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định về sáng kiến, trong đó quy định rất rõ là người dân làm gì, cơ quan quản lý phải hỗ trợ người dân  những gì và chia sẻ kết quả nghiên cứu như thế nào. Chúng tôi đã yêu cầu 63 Sở Khoa học và Công nghệ của các địa phương phải luôn luôn quan tâm đến các sáng kiến của người dân. Khi người dân tìm đến phải có hướng dẫn, hỗ trợ. Và nếu như vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo với các cơ quan cấp trên. Vì thế mà trong nhiều năm qua, rất nhiều sáng kiến của người dân đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thông qua các hội chợ công nghệ và thiết bị. Nhiều người đã trở thành doanh nghiệp kinh doanh chính sản phẩm của mình”.

Tạo mọi điều kiện cho nghiên cứu khoa học công nghệ

Phát biểu tại cuộc gặp với các nhà sáng chế tiêu biểu ngày 12/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định thành tựu của đất nước trong những năm qua luôn luôn gắn liền với trí tuệ, năng lực sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của người dân. Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, yếu tố sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của quốc gia, của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là yếu tố quyết định đến sự phát triển nhanh, bền vững và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu xây dựng các chính sách phù hợp để khuyến khích mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát huy sự sáng tạo, sáng chế của mỗi người dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Tạo chính sách theo hướng thuận lợi nhất, khuyến khích sáng tạo, sáng chế nâng cao năng suất lao động để người dân chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Tạo điều kiện thì rất nhiều nhưng chú ý tiếp cận vốn, đưa ra sản phẩm ra được thị trường, rồi quảng bá sản phẩm đó, rồi sở hữu trí tuệ.  Hay bây giờ để có cơ sở sản xuất phải có đất đai, mặt bằng, phải có hỗ trợ về đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ về thuế…Tạo đượ môi trường thuận lợi thì sáng chế, sáng tạo mới phát triển được, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới phát triển được…”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao và biểu dương phong trào nghiên cứu sáng tạo, sáng chế của người lao động, nhân dân trong cả nước; mong muốn các nhà sáng chế, nhà khoa học phát huy những kết quả đạt được tiếp tục có những công trình, sản phẩm nghiên cứu sáng tạo, sáng chế hữu ích ứng dụng trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác