Năm 2015 Việt Nam phấn đấu tăng trưởng kinh tế-xã hội cao hơn năm 2014

(VOV5) - Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2015 của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sáng 20/5 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành. Báo cáo cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ đặt ra trong những tháng còn lại của năm 2015 để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2015 cao hơn và vững chắc hơn so với năm 2014. 

Năm 2015 Việt Nam phấn đấu tăng trưởng kinh tế-xã hội cao hơn năm 2014 - ảnh 1

Kinh tế - xã hội năm 2014 đạt mục tiêu đề ra

Báo cáo cho thấy kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của Việt Nam với hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành. Trong 14 chỉ tiêu chủ yếu, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch (là tỷ lệ lao động qua đào tạo). Về việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết:

Tăng trưởng GDP năm 2014 đạt 5,98%, vượt mục tiêu đề ra và cao nhất kể từ năm 2011. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,84%, thấp nhất trong nhiều năm qua. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,7%; cán cân thương mại thặng dư năm thứ ba liên tiếp, xuất siêu 2,1 tỷ USD. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt được kết quả này trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình phức tạp trên Biển Đông, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

 

Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên hầu hết các lĩnh vực. Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng tăng 0,04%, thấp nhất trong nhiều năm qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8,2%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng 5%, đạt 4,2 tỷ USD. GDP quý I tăng 6,03%, cao nhất trong 5 năm qua. Tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp xử lý nợ xấu. Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, Chính phủ quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa gắn với kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước. Đã giải quyết việc làm cho trên 500 nghìn lao động, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hội nhập quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được triển khai toàn diện, đồng bộ cả song phương và đa phương, đưa các quan hệ đã thiết lập đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nhất là với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và nước bạn truyền thống; chủ động tham gia có trách nhiệm, tranh thủ được sự ủng hộ tại các diễn đàn đa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân. Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132

 

7 nhiệm vụ chủ yếu trong những tháng còn lại của năm 2015

Trong những tháng còn lại của năm 2015, Chính phủ xác định 7 nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung: Cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; Tăng cường thông tin truyền thông. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Năm 2015 phấn đấu đạt mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP là 6,2%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 5%, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia.

 

Năm 2015, Việt Nam có nhiều ngày Lễ lớn và sự kiện trọng đại, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, góp phần đạt kết quả cao nhất Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chính phủ đề nghị Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và đồng bào cả nước tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.                                                                                                

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác