Quyết tâm đưa kinh tế đất nước phát triển ổn định và bền vững

Quyết tâm đưa kinh tế đất nước phát triển ổn định và bền vững - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

(VOV5) - Như tin đã đưa, ngày 21/5, trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo bổ sung về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011, kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2012, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011 và tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Sau đây là một số nội dung chính trong Báo cáo này:

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ bước vào năm 2012, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến khó lường, kinh tế vĩ mô trong nước gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 với mục tiêu tổng quát là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Kinh tế - xã hội Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu. Lạm phát được kiềm chế. Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) đã giảm từ giữa năm 2011 và giảm mạnh trong những tháng gần đây. Mặt bằng lãi suất đã giảm dần, tỷ giá ổn định, cán cân thanh toán được cải thiện. Xuất khẩu tăng cao, nhập siêu giảm mạnh. Sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng trở lại. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. An sinh xã hội, ưu đãi người có công tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp thiết thực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại hiện nay của nền kinh tế. Đó là đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế. Việc thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, chính sách tiền tệ chặt chẽ đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô nhưng cũng để lại hệ quả là làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đời sống nhân dân ở nhiều vùng vẫn còn khó khăn, tình hình an ninh, trật tự xã hội ở nhiều nơi vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi; xuất hiện nhiều vụ khiếu kiện đông người phức tạp, nhất là về đất đai. Trên cơ sở đó, Chỉnh phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; từng bước thực hiện có kết quả chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “ Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để bảo đảm lạm phát mục tiêu năm 2012 khoảng 8 - 9%, tạo tiền đề cho việc kiềm chế lạm phát xuống mức thấp hơn trong những năm sau, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong trung và dài hạn. Thực hiện lành mạnh hoá tài chính quốc gia, tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài trong giới hạn bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô”.

Về nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh., trọng tâm thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, thực hiện có kết quả lộ trình cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Để thực hiện tốt hơn việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia trong các lĩnh vực xã hội. Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện đồng bộ chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, đặc biệt là tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Tiếp tục hợp tác và đấu tranh, giải quyết các khác biệt, tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Hợp tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, gắn với việc phân giới cắm mốc. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị; đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em một cách quyết liệt, hiệu quả”.

Báo cáo của chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày khẳng định rõ với sự quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012 mà Quốc hội đã đề ra, gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 khóa XI của Đảng, chắc chắn sẽ được thực hiện thành công, tạo tiền đề phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm sau./.

          

Phản hồi

Các tin/bài khác