Triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 4: cách thức mới để đánh giá cán bộ

(VOV5) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương cộng sản Việt Nam khóa 12 đưa ra 4 nhóm giải pháp để các tổ chức đảng kiểm tra và kiểm soát quyền lực. Dư luận nhân dân đánh giá cao Nghị quyết và các đảng bộ cơ sở đã và đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 4: cách thức mới để đánh giá cán bộ - ảnh 1

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản khóa 12 là đã chỉ rõ 27 điểm nhận diện trong 3 nhóm, lĩnh vực về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và về tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Đây là một điểm hết sức hệ trọng để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của Đảng, đảm bảo vai trò, uy tín tín, ảnh hưởng của Nhà nước


Các giải pháp hữu hiệu để tạo chuyển biến thật sự

Việc Ban chấp hành Trung ương chỉ rõ các biểu hiện của tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên không chỉ thể hiện sự thẳng thắn nhìn nhận thực tế đang diễn ra trong nội bộ đảng hiện nay, mà qua đó để các tổ chức cơ sở đảng triển khai tự phê bình, phê bình và tìm giải pháp khắc phục, xử lý. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích:“Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở có khuyết điểm thì phải tự nhìn nhận và quyết tâm sửa chữa. Ai không vi phạm thì biết để tránh không mắc phải, không vi phạm, từ đó tiến bộ phát triển lên. Qua đó, nâng cao tính kỷ luật, tính Đảng, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Đi vào kiểm điểm, đánh giá, từ đó mới tạo ra chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng".

Ông Trương Minh Hoàng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Cà Mau, cho rằng cần triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản khóa 12 sâu rộng đến từng tổ chức, chi bộ và từng đảng viên để tạo ra chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng: "Có chuyển biến trong cán bộ đảng viên thì công tác xây dựng Đảng mới thực sự trở thành hiện thực. Bởi vì từng cấp, từng sự vụ, sự việc gì xảy ra, tốt hay xấu đều do cán bộ. Nghị quyết vừa qua của Ban Chấp hành trung ương phải được triển khai sâu rộng, cụ thể, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, từng cán bộ Đảng viên có chương trình hành động rèn luyện cụ thể cho mình. Có tu dưỡng rèn luyện thường xuyên thì trách nhiệm công vụ với quần chúng nhân dân mới ngày càng tốt hơn".

Chấm điểm theo tiêu chí để đánh giá cán bộ 

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là một việc làm khó. Để lượng hóa tiêu chí đánh giá cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã dự thảo đề án “Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”. Theo đó, 2 tiêu chí chính được lượng hóa bằng thước đo là thang điểm 100 gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Mỗi tiêu chí này lại được lượng hóa chi tiết hơn bằng 4 đến 5 mức để đánh giá cụ thể. Điều này sẽ khắc phục việc đánh giá cảm tính, chủ quan, giúp cho việc đánh giá cán bộ chính xác, toàn diện và chặt chẽ hơn. Ông Mai Thanh Dân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đánh giá: "Từ trước đến nay, chúng ta chỉ tập trung đi sâu trong việc đánh giá cán bộ các địa phương và cấp cơ sở. Lần này Trung ương đưa ra nhưng tiêu chí cụ thể để đánh giá đội ngũ cán bộ Trung ương quản lý. Tôi cho rằng đây là sự đi trước, sự đột phá để các địa phương có điều kiện thực hiện nghiêm túc và hiệu quả trong việc đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp".

Cũng theo dự thảo đề án nói trên, các vấn đề về tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ; về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ; việc thẩm định, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ; về quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử… cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính đồng bộ, đạt hiệu quả cao.  

Việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, có ý nghĩa rất hệ trọng. Triển khai tốt Nghị quyết này cũng là điều kiện để các cáp ủy Đảng kiện toàn lại đội ngũ cán bộ thông qua việc tổ chức công khai minh bạch dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt và sử dụng cán bộ. Qua đó, góp phần xây dựng được được đội ngũ cán bộ thực sự có tài, có tâm, vì lợi ích chung của sự phát triển và tồn vong của dân tộc.

Phản hồi

Các tin/bài khác