Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

(VOV5) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Cách mạng muốn giành thắng lợi phải quan tâm, củng cố tới “cái gốc” ấy”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:“Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, do đó, việc bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đến sử dụng, quản lý cán bộ để có đội ngũ cán bộ tốt, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng phải được thường xuyên quan tâm, chăm lo. Tư tưởng đó của Người cho thấy tầm quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong sự bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ vẫn mang tính thời sự sâu sắc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ - ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Hội nghị Cán bộ phụ nữ miền Bắc (26/1/1956) - Ảnh tư liệu.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đặc biệt chăm lo đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn giải một cách súc tích, dễ hiểu: “Cán bộ nào, phong trào ấy.” Điều này thể hiện rõ trong công tác chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Ông Lê Xuân Bích, người đã có 40 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần chú trọng tới từng khâu, từ đào tạo đến sử dụng, luân chuyển, thử thách và bố trí cán bộ sao cho phù hợp với từng công việc, để từ đó phát huy được năng lực, sở trường của mỗi người. Hiện nay, trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ, Đảng đã kế thừa và tiếp thu những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để làm nguồn cán bộ sau này. Ông Lê Xuân Bích chỉ rõ:“Cần lấy câu nói của Người làm tâm niệm và hướng phát triển bản thân là: Cần - kiệm – liêm -  chính- chí công vô tư, đem hết năng lực của mình phục vụ cho đất nước.  Vấn đề cơ bản là ý thức phấn đấu của từng người, được đoàn thể và nhân dân ủng hộ.  Tôi tin những cán bộ tương lai sẽ phục vụ cho đất nước tốt hơn.”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ - ảnh 2
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng ta quan tâm - ảnh: HH


Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Công tác quy hoạch, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nội dung trọng yếu, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động”. Các tổ chức Đảng ngày càng nhận thức rõ hơn công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng là những khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực và trí tuệ, phục vụ ngày càng tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương được tiến hành đồng thời với việc tổ chức các lớp dự nguồn bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cho rằng:“Theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là gốc của mọi công việc và đào tạo bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng. Tôi nghĩ công tác cán bộ hiện nay cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho tốt vì đấy là công việc gốc. Công việc gốc ấy mình làm tốt thì các khâu sau của công tác cán bộ  như: đề bạt, sử dụng, luân chuyển, chính sách cán bộ thích hợp cho thuận. Nếu đào tạo bồi dưỡng không đảm bảo yêu cầu chuẩn mực như 12 điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu với Đảng, với cách mạng chân chính thì rất là khó.”

Lựa chọn đội ngũ cán bộ xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân

Tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua, nhiều tiêu chuẩn về các cán bộ tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và quyết định. Trong kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định cán bộ cấp cao phải là những người thực sự tiêu biểu về tài năng và phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, tham vọng quyền lực và lợi ích nhóm, kê khai tài sản không trung thực… Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: Chính tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đã định hướng lớn cho công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đặc biệt cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 12 của Đảng:“Cần làm được đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là xây và chống, tức là xây dựng những tiêu chí tốt, nhưng đồng thời nếu phát hiện những con người liên quan đến cái xấu thì dứt khoát phải loại ra ngay. Nếu Đảng làm được điều đó thì tôi cho rằng sẽ lấy được niềm tin của người dân.”

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Đảng, đặc biệt là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho Đại hội 12. Với phương hướng nhân sự đã được Trung ương thảo luận và thống nhất tại Hội nghị Trung ương 11 vừa qua,  nhân dân kỳ vọng, những tiêu chuẩn về cán bộ cấp cao sẽ được Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể hóa trong thực tiễn. Đây cũng chính là nhân tố quyết định tạo sự đồng thuận để Đảng mãi giữ vai trò lãnh đạo toàn thể dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác