50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

(VOV5) - Các tham luận và ý kiến nhấn mạnh Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn bản định hướng cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là cho công tác xây dựng Đảng. 

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng”.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng - ảnh 1 Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư trung ương Đảng, Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho thế hệ sau khát vọng cháy bỏng và ý chí quyết tâm thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh phấn đấu để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh: “Càng ngày chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị và tầm quan trọng đặc biệt của Bản Di chúc đối với công tác xây dựng Đảng. Đó là những căn đặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên liên tục cả về tư tưởng, tổ chức bộ máy và cán bộ và đạo đức. Một Đảng cầm quyền phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để luôn trong sạch vững mạnh để lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong bối cảnh mới hiện nay”.

Tại tọa đàm, các tham luận và ý kiến nhấn mạnh Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình lý luận về xây dựng đảng và củng cố Đảng cầm quyền, là một văn bản định hướng cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là cho công tác xây dựng Đảng. Các nhà khoa học khẳng định những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc, trong suốt 50 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam không ngừng chăm lo tự xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, các đại biểu nhấn mạnh xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là Chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành và vận dụng phát triển sáng tạo lý luận vào thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới của thời đại. Đồng thời, tăng cường sức mạnh tổ chức và tính kỷ luật của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác