Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

(VOV5) - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, trong phiên làm việc sáng nay, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Đoàn về tờ trình số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.


Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV - ảnh 1


Tiếp đó, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV là 18 người gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch và 13 thành viên Ủy ban thường vụ. 

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo tờ trình: Ủy ban thường vụ quốc hội khóa XIV giới thiệu và đề nghị Quốc hội xem xét bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Nhân sự được giới thiệu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV gồm: Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII;  Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.  


Tiếp đó, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Theo danh sách, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII giới thiệu và đề nghị Quốc hội xem xét bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Về nhân sự bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV gồm: Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; Ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Cũng theo danh sách được Quốc hội thông qua, nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu vào Ủy ban thường vụ có 13 thành viên.


Phản hồi

Các tin/bài khác