Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ họp phiên thứ 10 vào ngày 27/4

(VOV5) - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.


Ban Chỉ đạo tại phiên họp này sẽ công bố việc bổ sung kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo, dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo Kế hoạch của Bộ Chính trị. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả xét xử 8 vụ án trước Đại hội XII của Đảng, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, kết quả thực hiện Kết luận phiên thứ 9 của Ban chỉ đạo; báo cáo về kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Phản hồi

Các tin/bài khác