Ban Tổ chức Trung ương cần làm tốt công tác tổ chức Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5)- Ban Tổ chức Trung ương cần tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự và triển khai chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự.

Đó là khẳng định của ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 2015 của Ban Tổ chức Trung ương  diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Trưởng ban Tô Huy Rứa nêu rõ năm 2015, Ban Tổ chức Trung ương cần tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự và triển khai chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu, thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các nhiệm vụ thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng Ban Tổ chức Trung ương vững mạnh, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác