Báo chí Việt Nam ngày càng lớn mạnh và góp sức vào sự phát triển đất nước

(VOV5)- Thủ tướng mong muốn những người làm báo đề cao trách nhiệm của mình với xã hội, đề cao nghĩa vụ của mình với đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ( 21/6/1925-21/6/2015), chiều 19/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức gặp mặt lãnh đạo 112 cơ quan thông tấn, báo chí và các nhà báo qua các thời kỳ.

Báo chí Việt Nam ngày càng lớn mạnh và góp sức vào sự phát triển đất nước - ảnh 1
Thủ tướng và các nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân tự hào về những bước trưởng thành và phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân qua các thời kỳ; luôn nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng, to lớn vào thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước ngày nay. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Báo chí Việt Nam nói chung và đội ngũ làm báo của Việt Nam nói riêng đã lớn mạnh và trưởng thành. Thành tựu đạt được, kết quả đạt được ưu điểm là dòng chảy chính. Sự trưởng thành cả về ý thức và bản lĩnh chính trị, cả về chuyên môn nghiệp vụ, cả về trình độ công nghệ trong điều kiện đất nước phải hội nhập, phải cập nhật nhanh với thế giới, trong điều kiện công nghệ phát triển rất nhanh như ngày nay. Báo chí và những người làm báo thực sự trưởng thành, lớn mạnh, sánh vai với bạn bè quốc tế.         

Biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí vào những thành tựu chung của đất nước, nhất là trong những năm gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cơ quan báo chí và những người làm báo tiếp tục khắc phục những mặt còn hạn chế yếu kém; tăng cường tuyên truyền 3 nhóm nhiệm vụ lớn của đất nước từ nay đến cuối năm, đó là phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và cả giai đoạn 5 năm qua, gắn với cải thiện thiết thực đời sống của người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia và tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu đề cao trách nhiệm lãnh đạo quản lý của cơ quan chủ quản báo chí và trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan báo chí nhằm quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn hoạt động báo chí vì lợi ích và sự phát triển của đất nước. Thủ tướng mong muốn những người làm báo đề cao trách nhiệm của mình với xã hội, đề cao nghĩa vụ của mình với đất nước, đồng thời tự mình rèn luyện giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ làm báo./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác