Bế mạc Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat)

(VOV5) - Hội nghị bế mạc tại Malaysia, sau 2 ngày làm việc (27-28/01). Tại Hội nghị, các nước nhất trí để Cộng đồng ASEAN được hình thành đúng thời hạn ngày 31/12/2015, cần có cam kết chính trị mạnh mẽ hơn và đầu tư nguồn lực thích đáng hơn; coi trọng kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích chung của ASEAN.

Về xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2015, ASEAN đã thành lập Nhóm đặc trách cao cấp  soạn thảo văn kiện Tầm nhìn cùng các kế hoạch hành động cho từng trụ cột Cộng đồng nhằm đề ra các định hướng, mục tiêu, cách thức và biện pháp thúc đẩy liên kết ASEAN sâu rộng và toàn diện hơn trong giai đoạn 2016 – 2025. Dự kiến những văn kiện này sẽ được các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 tháng 11/2015.

Để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, các Bộ trưởng khẳng định ASEAN cần phát huy hơn vai trò quan trọng hàng đầu trong việc xử lý kịp thời những thách thức lớn hoặc khủng hoảng nảy sinh ở khu vực cũng như thông qua việc thiết lập các phương thức hoặc cơ chế phản ứng nhanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các diễn đàn/cơ chế do ASEAN giữ vai trò chủ đạo. Các Bộ trưởng nhất trí cần tăng cường liên kết nội khối, đoàn kết và thống nhất ASEAN, tạo cơ sở để nâng cao đồng thuận và tiếng nói chung về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Về tình hình khu vực và quốc tế, Hội nghị ra Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lên án hành động bạo lực và tàn bạo của các tổ chức cực đoan ở Iraq và Syria. Riêng về Biển Đông, các Bộ trưởng bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây trên thực địa, trong đó có việc bồi đắp các đảo đá quy mô lớn; đề nghị các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982 (UNCLOS); thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC), đồng thời thúc đẩy để sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC). 

Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu có những đóng góp cụ thể quan trọng như bổ sung những ưu tiên hợp tác của ASEAN năm 2015; phương hướng và biện pháp đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015. Về Biển Đông, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh ASEAN cần phát huy vai trò chủ đạo của Hiệp hội trong việc bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, tập trung thúc đẩy việc cụ thể hóa các biện pháp nhằm triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, đặc biệt là Điều 5 về kiềm chế và không làm phức tạp tình hình; đẩy nhanh quá trình đàm phán thực chất nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc COC.

Phản hồi

Các tin/bài khác