Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

(VOV5) - Hội nghị đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động ngoại giao trên các trụ cột: Chính trị - Kinh tế và ngoại giao đa phương, biên giới lãnh thổ, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 - ảnh 1

Sau 5 ngày họp tại Hà Nội, chiều 17/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 chính thức bế mạc - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sau 5 ngày họp tại Hà Nội, chiều 17/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 chính thức khép lại.

Với 5 phiên họp, các đại biểu đánh giá tình hình thế giới, khu vực kể từ Hội nghị ngoại giao 29 đến nay, các vấn đề đối ngoại có tác động lớn đến môi trường an ninh – phát triển của đất nước; đồng thời tổng kết, kiểm điểm việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội 12 và Chương trình hành động Hội nghị ngoại giao 29; định hướng công tác đối ngoại trong 3 năm tới.

Hội nghị đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động ngoại giao trên các trụ cột: Chính trị - Kinh tế và ngoại giao đa phương, biên giới lãnh thổ, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân. Hội nghị cũng thông qua Chương trình hành động Hội nghị ngoại giao lần thứ 30 trong đó khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hội nghị đưa ra Chương trình hành động của Hội nghị ngoại giao lần thứ 30 trong đó nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại; tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia dân tộc; Chủ động tích cực tham gia đóng góp, xây dựng và định hình các cơ chế đa phương, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, trong đó có việc xây dựng Chiến lược tổng thể về đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác