Bộ Chính trị cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020

(VOV5) - Bộ Chính trị lưu ý trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đầu tàu, đi đầu cả nước.


Bộ Chính trị cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: sggp.org)


 Ngày 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ X Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.


Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Chủ đề Đại hội, tiêu đề của báo cáo chính trị chính là tư tưởng chỉ đạo cho 5 năm sắp tới của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố.


Bộ Chính trị lưu ý trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đầu tàu, đi đầu cả nước, từ đó xác định trách nhiệm, mục tiêu nhiệm vụ của mình trong giai đoạn sắp tới. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải luôn đoàn kết thống nhất, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, luôn năng động tìm tòi sáng tạo, bám sát thực tiễn và chỉ đạo quyết liệt.


Cơ bản tán thành với những yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ Thành phố, Bộ Chính trị nhấn mạnh: Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, cũng có nhiều thách thức lớn đang đặt ra đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn có nhiều cơ hội phát triển đi lên, là đầu cầu hội nhập ASEAN, hội nhập sâu vào khu vực, cũng đang đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh.


Bộ Chính trị đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần chú ý vai trò liên kết vùng, chủ động đón thời cơ, vượt qua thách thức để hội nhập sâu rộng, thành công.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác