Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào bộ máy mới của Chính phủ

(VOV5) -  Các đại biểu quốc hội mong muốn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ có sự bứt phá hơn nữa, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt những vấn đề như: an sinh xã hội, vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng...


Hôm nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Với đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu Quốc hội tin tưởng tập thể Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ có những đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt để đưa đất nước vượt qua khó khăn, hội nhập kinh tế quốc tế thành công.


Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào bộ máy mới của Chính phủ - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Thành Công, đoàn Ninh Bình


Các đại biểu cũng đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy mới của Chính phủ, mong muốn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ có sự bứt phá hơn nữa, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt những vấn đề như: an sinh xã hội, vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng…đã và đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thời gian qua. Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đặt niềm tin vào cơ cấu và tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XIV: "Tôi rất đồng tình và nhất trí cao với kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đó là kỳ vọng vào một bộ máy chính phủ khóa mới trách nhiệm, năng động liêm chính và luôn luôn xem xét mọi vấn đề, lấy cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu cao cả, mang lại sự phồn thịnh của đất nước và hạnh phúc trong cuộc sống của nhân dân".      

Nhiều đại biểu cũng bày tỏ mong muốn, bộ máy Chính phủ khóa mới tiếp tục phát huy sự chủ động, quyết liệt để không chỉ tạo được dấu ấn trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, mà quan trọng hơn là nhằm góp phần đưa Đất nước phát triển hơn, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, và phát triển hơn nữa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác