Chính phủ ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

(VOV5) - Chương trình hành động là kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 - ảnh 1 Ảnh minh họa. Nguồn: Kinh tế đô thị

Mục tiêu của Chương trình nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11, thông qua; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Chương trình hành động là kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Theo đó, Chính phủ đưa ra các nhóm nhiệm vụ chủ yếu thực hiện từ nay đến năm 2020, trong đó chú trọng việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác