Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và sự phát triển bền vững

(VOV5) - Công tác kiều bào và bảo hộ công dân cần tiếp tục là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện.

Sáng 9/8, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 Đại sứ được chỉ định tại 16 địa bàn thường trú và 29 địa bàn kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và sự phát triển bền vững  - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ 

Tại buổi tiếp và giao nhiệm vụ cho 24 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2018 - 2021, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: Môi trường quốc tế và khu vực có nhiều biến chuyển nhanh, phức tạp. Kinh tế thế giới bước vào chu kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội mới và thách thức đan xen; tình hình an ninh, chính trị quốc tế và khu vực có nhiều chuyển dịch nhanh hơn dự báo, tính bất ổn, khó lường gia tăng… Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh này, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có đối ngoại, là phải đổi mới tư duy, cách tiếp cận, “biến nguy thành an”, biến thách thức thành cơ hội, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trong cục diện thế giới và khu vực đang định hình hiện nay.

"Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện cần tập trung làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có các chủ trương, giải pháp nhằm đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, nhất là với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác quan trọng, gia tăng đan xen lợi ích về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh..., duy trì quan hệ ổn định với các nước. Cùng với đó là nhiệm vụ chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan trong việc phòng ngừa và cảnh báo xung đột; kiên trì giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.” Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh,

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và sự phát triển bền vững  - ảnh 2Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đại sứ và trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện cần chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài chất lượng cao... Đồng thời đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện phải chú trọng triển khai chủ trương nhất quán của Việt Nam là tích cực, chủ động tham gia các tổ chức, diễn đàn đa phương theo phương châm Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, nhất là ASEAN, các cơ chế, diễn đàn khu vực và Liên hợp quốc để thúc đẩy các sáng kiến và lan tỏa sự đóng góp của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh đồng bào, công dân Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc. Chính vì vậy, công tác kiều bào và bảo hộ công dân cần tiếp tục là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện. Chủ tịch nước mong muốn mỗi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào, công dân Việt Nam và của mọi người con đất Việt ở xa Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác