Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

(VOV5) - Sáng 06/04, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ để các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Theo tờ trình, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1
Chủ Tịch Nước - Ông Trần Đại Quang


Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đồng thời Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới.

 

Trong phiên họp hôm nay, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua dự án Luật tiếp cận thông tin, Dự án Luật dược (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và dự án Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác