Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Học viện Quốc phòng

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng lời chúc sức khỏe, có nhiều đổi mới, sáng tạo và tiếp tục đạt được những thành tựu mới. 

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Học viện Quốc phòng. Tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng lời chúc sức khỏe, có nhiều đổi mới, sáng tạo và tiếp tục đạt được những thành tựu mới. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Học viện Quốc phòng - ảnh 1

Biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sự nghiệp Quốc phòng, An ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài: “Trong thời gian tới, Học viện cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược Quân sự, Quốc phòng, An ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là các nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hoà bình để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Kết hợp chặt chẽ hai nhiêm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao khả năng, chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm những nhân tố dẫn đến đột biến, bất lợi.”

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế… “Học viện cần không ngừng đổi mới công tác huấn luyện - đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại và thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương vào bài giảng. Tích cực, chủ động áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và các phương pháp giáo dục, đào tạo tiên tiến vào huấn luyện - đào tạo.”

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Học viện cần đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự trong tình hình mới, cùng với đó là tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các học viện, các trường đại học, viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh của các nước; tiếp tục mở các lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác